Internet strategie: kansen van het web benutten

Ieder strategieplan waar Internet de basis van vormt, vraagt een duidelijk antwoord op onderstaande vragen:

 1. Wat is het doel van de website / applicatie / case?
  Hoe kan het web helpen de doelen van uw organisatie te halen?
 2. Welke functionaliteiten zijn noodzakelijk?
  Hoe kunnen deze functionaliteiten geïntegreerd worden binnen de systemen/processen/cultuur van de organisatie?
 3. Welke doelgroep wilt u via Internet bereiken
  Hoe wilt u het web inzetten om de relatie met uw leveranciers / business partners te versterken?
 4. Hoe blijft de content goed leesbaar, fris en relevant voor de doelgroep?
 5. Welke investeringen zijn noodzakelijk?
  In technologie, mensen en andere middelen om succes te hebben?

 

SMART-doelen na een creatief proces

In de praktijk komen strategieën vaak minder gestructureerd tot stand. Dat is heel normaal en past binnen elk creatief proces.

Zodra de antwoorden op bovenstaande vragen geformuleerd zijn, is de volgende stap een projectplan op te stellen.

Om succesvol een project te starten en af te ronden werkt Progresso met SMART geformuleerde doelstellingen. SMART staat voor:

 • Specifiek
 • Meetbaar
 • Acceptabel
 • Realistisch
 • Tijdgebonden