Digitale toegankelijkheid: Hoe kun je je website toegankelijk maken voor iedere gebruiker?

Digitale Toegankelijkheid voor alle gebruikers

Als je zelf geen handicap hebt, lijkt een website vaak al goed in elkaar te zitten. Maar schijn bedriegt. Veel gebruikers met een visuele, mentale of andere beperking hebben vaak moeite om een website zonder hulp van anderen te gebruiken.

De meeste designers, developers en redacteuren willen het goed doen en iedere bezoeker evenveel gemak laten beleven aan een website. Maar hoe weet je waar je allemaal op moet letten als je zelf kunt zien, horen en voelen en geen beperking hebt?

Wie help je door de Richtlijnen voor toegankelijkheid toe te passen?

De club van W3org heeft een aantal aanbevelingen en richtlijnen opgesteld om content toegankelijker te maken. Als je deze richtlijnen volgt, maak je de content beter leesbaar en dus toegankelijker voor mensen met functiebeperkingen zoals:

 • Blindheid en slechtziendheid
 • Doofheid en gehoorverlies
 • Leerproblemen
 • Cognitieve beperkingen
 • Motorische beperkingen
 • Spraakproblemen
 • Overgevoeligheid voor licht
 • Een combinaties daarvan

Deze richtlijnen zijn van toepassing op de toegankelijkheid van content op computers, laptops, tablets en mobiele apparaten. Het voorziet dus niet in elke gebruikersbehoefte van mensen met beperkingen.

Digitale toegankelijkheid door creatieven, denkers en developers

De personen en organisaties die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) gebruiken zijn heel divers. Van techneut tot beleidsmaker en van designer tot tester. Om aan de verschillende behoeften van deze groepen te voldoen, worden verschillende lagen van advies omschreven, zodat een ieder met zijn of haar expertise dit direct kan toepassen.

Laten we kijken hoe dit enorme document is opgebouwd en de belangrijkste items er voor ons zelf uit halen.

De lagen van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)
 • Principes
 • Richtlijnen
 • Succescriteria
 • Technieken

De 4 Prinicipes en 13 richtlijnen van digitale toegankelijkheid van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

Principe 1. Waarneembaar

Informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze

In het kort zijn de richtlijnen om content waarneembaar te maken als volgt:

Tekstalternatieven
Zorg voor tekstalternatieven voor niet-tekstuele inhoud (bijvoorbeeld afbeeldingen, audio, video) zodat gebruikers met visuele beperkingen de inhoud kunnen begrijpen.

Media alternatieven
Zorg voor ondertiteling en transcripties voor multimedia-inhoud, zodat gebruikers met gehoorbeperkingen toegang hebben tot audio-informatie.

Aanpasbaar
Zorg ervoor dat inhoud op verschillende manieren kan worden gepresenteerd zonder informatie of structuur te verliezen, zodat gebruikers de inhoud kunnen aanpassen aan hun behoeften (bijvoorbeeld het formaat van tekst wijzigen, vaste lay-outs vermijden).

Onderscheidbaar
Gebruik contrasterende kleuren om inhoud leesbaar te maken voor gebruikers met slechtziendheid of kleurenblindheid.


Principe 2 Bedienbaar:

Componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn
 • Toegankelijkheid toetsenbord:
  Zorg ervoor dat alle functionaliteit op de website alleen met een toetsenbord kan worden bediend, aangezien sommige gebruikers geen muis of ander aanwijsapparaat kunnen gebruiken.
 • Geef gebruikers voldoende tijd om inhoud te lezen en ermee om te gaan, aangezien sommige gebruikers met cognitieve of motorische beperkingen extra tijd nodig hebben om informatie te verwerken.
 • Vermijd inhoud die epileptische aanvallen of fysiek ongemak kan veroorzaken, zoals flitsende animaties.
 • Maak navigatie consistent en voorspelbaar, zodat gebruikers begrijpen hoe ze zich door de website moeten bewegen.

Principe 3 Begrijpelijk:

Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn

Is de content leesbaar?
Gebruik duidelijke en eenvoudige taal, waardoor de inhoud gemakkelijk te lezen en te begrijpen is voor een divers publiek.

Is de inhoud en navigatie voorspelbaar?
Maak het uiterlijk en de bediening van webpagina’s voorspelbaar.
Hulp bij invoer bieden, suggesties doen of fouten identificeren wanneer gebruikers formulieren invullen of interactie hebben met de website.

Welke assistentie bied je bij invoer van data?
Help gebruikers fouten te voorkomen en te corrigeren, zodat ze fouten kunnen herstellen  zonder gegevens te verliezen of andere drempels tegen komen.


Principe 4. Robuust:

Content moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van user agents, met inbegrip van hulptechnologieën

Zorg ervoor dat de inhoud compatibel is met huidige en toekomstige technologieën, inclusief ondersteunende technologieën zoals schermlezers, brailleleesregels, enz.


Maak er een succes van en laat iedereen zich welkom voelen op jouw website

Het is belangrijk om te onthouden dat elk van deze principes meerdere specifieke succescriteria bevat, en om toegankelijkheid te bereiken, moeten vaak meerdere maatregelen worden genomen voor verschillende aspecten van webdesign en -ontwikkeling.